Bản Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

 

Hiện tại chúng tôi đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi sẽ update các thông tin chi tiết trong thời gian tới.