Bản quyền sở hữu trí tuệ

Ngày đăng:12/07/2018

Boom Potty được bảo hộ độc quyền sở hữu trí tuệ

  • Bảo hộ thương hiệu Boom Potty
  • Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Boom Potty
  • Bảo hộ sở hữu sáng chế Boom Potty

Mọi hình thức sao chép, sử dụng hình ảnh chưa được sự cho phép bằng văn bản của Boom Potty làm hưởng đến uy tín, tài chính của chúng tôi sẽ đều được coi là phạm luật.