Ba mẹ lo bé không chịu ngồi bô Boom Potty?
Bé không chịu ngồi bô Boom Potty Bô Boom Potty khác các bô thông thường đó là ba mẹ có thể sử dụng chức năng rửa cho con từ rất sớm, từ khoảng 7 tháng. Cũng giống như lau cho con thôi, ban đầu ngồi bô có thể con sẽ khóc...
Bô Boom Potty có khớp với bồn cầu không?
Bô Boom Potty có khớp với bồn cầu Phần đế bô có vành khớp với nắp bồn cầu, có miêng đệm chống trượt. Khi đặt bô lên bồn cầu đế bô sẽ khớp với nắp bồn, kết hợp trọng lượng của bé sẽ tỳ miếng đệm làm cho bô bám...