Báo VNexpress – Startup make in vietnam  Boom potty
Boom Potty tham gia diễn đàn khởi nghiệp quốc gia do VNexpress đóng vai trò chủ quản. Chúng tôi là start-up  quan trọng trong lĩnh vực sản xuất và thương mại. Nguồn Báo VNexpress: Start up make in vietnam  Boom potty