Đánh giá của chị Như Trang về bô Boom Potty
Chị Như Trang là khách hàng đã biết sản phẩm của Boom qua fanpage. Qua tìm hiểu về tiện ích, thiết kế và chức năng của sản phẩm này, chị đã đặt 1 sản phẩm của Boom về dùng thử và đã cho chúng tôi feedback về sản phẩm ....