Đánh giá của chị trang nguyễn về bô Boom Potty
Trong tháng 4, cuộc khảo sát ghi nhận 92% ba mẹ sử dụng bô vệ sinh Boom Potty  đánh giá hài lòng về sản phẩm. 8% còn lại vẫn đang gặp 1 số khó khăn nên chưa cho bé dùng. Những ba mẹ trong số đó, thì hầu như chưa đọc...